تاریخچه واژه تروریسم و تفکیک آن از ترور

تاریخچه واژه تروریسم و تفکیک آن از ترور براساس آن چه که در فرهنگ انگلیسی آکسفورد بيان شده است، این واژه برای اولین بار در سال ۱۷۹۵ میلادی برای توصیف حکومت ترس و وحشت که در فرانسه در فاصله انقلاب سالهای ۹۴ – ۱۷۸۹ حاکم بود به کار رفت. البته واژه ترور، به معنی عام…

ادامه ی مطلب

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر در جرم جعل

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر در جرم جعل در این مورد، بخش هایی از یک نوشته به بخش هایی از نوشته دیگر منضم می شود تا آنچه که به وجود می آید نوشته واحدی تصور شود. برای مثال، ممکن است صفحات و موادی از یک قرارداد به یک قرارداد دیگر چسبانیده یا پیوست شود….

ادامه ی مطلب

سرقت مسلحانه از بانک ها، صرّافی ها یا جواهرفروشی ها

سرقت مسلحانه از بانک ها، صرّافی ها با جواهرفروشی ها ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانهه، مصوب سال 1338، ناظر به سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهرفروشی ها، و به طور کلی، هر محلی که «معمولاً» وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می باشد. بدین…

ادامه ی مطلب

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت یکی دیگر از اسباب انحلال ازدواج، تغییر جنسیت می باشد. گفته شد که از مواد مختلف قانون مدنی می توان برداشت نمود که اختلاف در جنسیت، شرط لازم قرارداد ازدواج است که ریشه در باورهای مذهبی و فرهنگ ملی دارد. در فقه نیز به دلیل بدیهی بودن موضوع، چنین شرطی برای ازدواج نیامده،…

ادامه ی مطلب

تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم در جرایم امنیتی

تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم در جرایم امنیتی قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. این روشی است که به وسيله آن قانونگذار به شيوه عینی به احصاء و…

ادامه ی مطلب

تئوری مبتنی بر انگیزه مجرمانه

تئوری مبتنی بر انگیزه مجرمانه درتشخیص جرم جاسوسی از خیانت به کشور بر اساس این تئوری به منظور تشخیص و تمیز جاسوسی از جرم خیانت به کشور ضرورت دارد به دو عامل توجه شود یکی قصد و دیگری انگیزه، بدین توضیح که اجمالا هرگاه مرتکب با سوء قصد بر ضد امنیت کشور اعمال ارتکابی را…

ادامه ی مطلب

عنصر روانی جرم قلب سکه

عنصر روانی جرم قلب سکه قلب سکه نیز، مثل جعل، از زمره جرایم نیازمند عنصر روانی می باشد که بدون احراز آن نمی توان کسی را به اتهام قلب یا مخدوش کردن سکه و یا ترویج و داخل کردن آن به کشور محکوم کرد. بنابراین، وجود سوءنیت عام، يعني عمد در قلب یا مخدوش کردن…

ادامه ی مطلب

سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن

سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن این شرط در واقع متشکل از سه جزء می باشد، که هریک از آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. سپرده شدن مال به امین برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که…

ادامه ی مطلب

تعريف محاربه و افساد فی الارض از نظر فقه عامه

محاربه و افساد في الأرض از نظر فقه عامه تعريف محاربه و افساد فی الارض فقهای عامه محاربه و افساد را جدای از هم ندانسته و هر دو را به یک معنی میدانند و در تعریف محاربه و بیان شرائط و مصادیق آن چندان اختلافی ندارند و ما در این بخش چند نمونه از تعاریف…

ادامه ی مطلب

حمایت مالی از اقدمات تروریستی

حمایت مالی از اقدمات تروریستی قانونگذار بر اساس قانون شماره 1061-2001 در تاریخ 15 نوامبر 2001، حمایت مالی از اقدامات تروریستی را نیز بزه تروریستی تلقی کرد. حمایت مالی از اقدام تروریستی در ماده 2-2-421 قانون جزای فرانسه پیش بینی شده است. در این ماده قانونی آمده است: «حمایت مالی از اقدام تروریستی از طریق…

ادامه ی مطلب

error: آن چه تو گنجش توهم می‌‌کنی ‌‌
‌‌‌‌ ز آن توهم گنج را گم می‌‌کنی‌‌