اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قلب سکه

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قلب سکه بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشوره، مصوب سال ۱۳۶۰، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب با جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها، اعم از داخلی و خارجی،…

ادامه ی مطلب

تدلیس و تخلف از شرط در ازدواج

تدلیس و تخلف از شرط در ازدواج تدلیس در لغت به معنای پوشیدن و پنهان کردن عیب و فریب دادن است و در اصطلاح حقوقی نیز به معنای لغوی آن نزدیک است. در ماده ی 438 ق.م آمده است: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» تدلیس در معامله، حق فسخ…

ادامه ی مطلب

شرط در زمان قحطی نبودن سرقت برای تحقق سرقت حدی

شرط در زمان قحطی نبودن سرقت برای تحقق سرقت حدی قانونگذار در بند خ ماده 268، سرقت در زمان قحطی را مشمول حد ندانسته، ولی تعریفی هم از زمان قحطی ارائه نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است. چون خصوصیتی در لفظ «سال» وجود ندارد و شاید دلیل اشاره به سال قحطی…

ادامه ی مطلب

جمع عوامل گوناگون با یکدیگر در اشتباه در جرایم علیه اشخاص

جمع عوامل گوناگون با یکدیگر در اشتباه در جرایم علیه اشخاص گاه اشتباهاتی که طی سه گفتار قبلی به آنها اشاره کردیم توأم با یکدیگر رخ میدهند، و گاه یکی از آنها با سایر عوامل مانع مسئولیت کیفری یا یکی از معاذير مخففه همراه می شوند، که در این گفتار اهم این حالات را طی…

ادامه ی مطلب

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد در ماده 222 «قانون مجازات عمومی، مجازات سرقتی که واجد چهار شرط مذکور در مواد 223 و 225 قانون مذکور به علاوه یکی از چند شرط مذکور در بند 4 ماده 222 بود، حبس مؤبد تعیین شده بود. پس از آن، ماده 651 قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، جانشین…

ادامه ی مطلب

سرقت به شکل راهزنی

سرقت به شکل راهزنی جرم راهزنی به صورت خاص در ماده 653 ق.م.ا. 1375 بیان شده است: «هر کس در راهها  شوارع به نحوی از انحاء، مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود.» راهزنی در فقه…

ادامه ی مطلب

وظیفه دستوردهنده چک

وظیفه دستوردهنده چک مطابق تبصره 2 ماده 14، که در اصلاحات سال 1372 به «قانون صدور چک، اضافه شده است، صادرکننده موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ صدور دستور عدم پرداخت به بانک، گواهی تقدیم شکایت خود به مراجع قضایی را به بانک تسلیم کند. در غیر این صورت، بانک، بنا به تقاضای…

ادامه ی مطلب

لزوم حضور هیئت منصفه در جرایم سیاسی

لزوم حضور هیئت منصفه حضور هیئت منصفه در جرایم سیاسی حضور هیئت منصفه و پذیرش مشارکت مردمی در قضاوتهای کیفری از مهم ترین مصادیق سیاست جنایی مشارکتی محسوب می شود. هیئت منصفه نهادی است که اساس و بنیان آن بر اجرای بهتر عدالت کیفری بوده و دخالت آن در مسایل کیفری می تواند برای احراز…

ادامه ی مطلب

شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده یا ممنوع الصيد

شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده یا ممنوع الصيد ماده ۶۸۰ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، در این مورد اِشعار می دارد، «هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از…

ادامه ی مطلب

جرم مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار

جرم مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار به موجب ماده ۵۰۱ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالمة و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند،…

ادامه ی مطلب

error: آن چه تو گنجش توهم می‌‌کنی ‌‌
‌‌‌‌ ز آن توهم گنج را گم می‌‌کنی‌‌