نظریه معطوف شدن تحقق محاربه به محقق شدن توانایی نسبی

نظریه معطوف شدن تحقق محاربه به محقق شدن توانایی نسبی از طرفداران این نظریه کسانی چون صاحب جواهر “اعلى الله مقامه می باشند. ایشان در این خصوص در قسمتی از گفتار خویش چنین می گوید: “به هر صورت در اینکه آیا حكم محارب شامل کسی می شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه…

ادامه ی مطلب

جنایات شبه عمدی

جنایات شبه عمدی در قتل یا جرح یا نقص عضو شبیه عمد، مرتکب «عامدة في فعله» و «مخطأ في قصده است، و آن وقتی است که طبق آنچه که در بند الف ماده ۲۹۱ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، آمده است، «مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لكن قصد جنایت واقع…

ادامه ی مطلب

اتلاف اسناد دولتی

اتلاف اسناد دولتی به موجب ماده ۶۸۱ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «هرکس عالمة دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.» در این ماده، برخلاف ماده ۶۸۲، که به اسناد با اوراق تجارتی و غیر…

ادامه ی مطلب

تعلق به دیگری داشتن مال در سرقت

تعلق به دیگری داشتن مال در سرقت سرقت، تجاوز به حق مالکیت است و تجاوز به این حق، زمانی وصف مجرمانه به خود می گیرد که متعلق به دیگری باشد زیرا استفاده از حق، توسط صاحب ان، مباح است و این مقدار از بحث، جایی برای اختلاف ندارد اما در مواردی نیز ممکن است، اختلاف…

ادامه ی مطلب

ضمانت اجرای مدنی جرم صدور چک بلامحل

ضمانت اجرای مدنی جرم صدور چک بلامحل صدور چک بلامحل علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، از ضمانت اجرای مدنی نیز برخوردار است. چک در حکم سند لازم الاجراست بنابراین دارنده چک می تواند وجه چک و خسارات وارده را از طریق واحد اجرای ادارات ثبت اسناد و املاک، مطالبه نماید همانگونه که حق اقامه دعوای…

ادامه ی مطلب

شخص حقیقی بودن مخاطب در جرم توهین

شخص حقیقی بودن مخاطب در جرم توهین با توجه به استفاده مقتن از واژه «افراد» در ماده ۶۰۸، توهین به اشخاص حقوقی مشمول ماده نمی شود. بنابراین، نمی توان کسی را به ارتکاب توهین علیه دولت یا یک اداره دولتی، یک شرکت خصوصی، شهرداری، نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان نظام وظیفه و نظایر آنها محکوم…

ادامه ی مطلب

جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله های صادره از خزانه

جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله های صادره از خزانه با توجه به سرعت و سهولت مبادله اسکناس، و اینکه ترویج اسکناسهای جعلی می تواند در کوتاه مدت موجب ورود ضرر به تعداد زیادی از افراد و نیز به نظام اقتصادی کشور شود، در همه…

ادامه ی مطلب

شرط عدم وجود امکان توسل به قوای دولتی در دفاع مشروع

شرط عدم وجود امکان توسل به قوای دولتی در دفاع مشروع این شرط در بند ت ماده ۱۵۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، و به موجب آن استناد به دفاع مشروع تنها در صورتی که «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله…

ادامه ی مطلب

قصد تبعي مطلق (مستنبط از کشنده یا مجروح کننده بودن مطلق رفتار)

قصد تبعي مطلق (مستنبط از کشنده یا مجروح کننده بودن مطلق رفتار) بند ب ماده ۲۹۰ «قانون مجازات اسلامی»، در مورد قتل و سایر صدمات جسمانی، رفتار کسی را که عمدا کاری انجام می دهد که نوعأكشنده یا موجب قطع عضو یا جرح می باشد، علی رغم عدم احراز قصد کشتن یا ایراد جرح عمدی…

ادامه ی مطلب

نفقه ی والدین

نفقه ی والدین بر اساس ماده ی 1200 ق.م: «نفقه ی ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اولاد و اولاد اولاد است.» بنابراین، نفقه ی پدر و مادر در مرحلهی اول به عهده ی فرزند آن هاست و در صورتی که فرزند در قید حیات نباشد و یا توانایی پرداخت نفقه را نداشته…

ادامه ی مطلب

error: آن چه تو گنجش توهم می‌‌کنی ‌‌
‌‌‌‌ ز آن توهم گنج را گم می‌‌کنی‌‌