اثر تغییر جنسیت بر آثار غیر مالی ازدواج

اثر تغییر جنسیت بر آثار غیر مالی ازدواج قرابت و نسب همان گونه که در بخش دوم آمد؛ «قرابت» به معنای رابطه ی خویشاوندی است و به چهار نوع نسبی، سببی، رضاعی و قرابت ناشی از سرپرستی تقسیم می شود و «نسب» نیز عبارت است از رابطه ی شخصی با دیگری از طریق ولادت، خواه…

ادامه ی مطلب

اثر تغییر جنسیت بر هزینه ی حضانت

اثر تغییر جنسیت بر هزینه ی حضانت در بخش دوم گفته شد که هزینه ی حضانت با نفقه ی اولاد تفاوت هایی دارد که بدانها اشاره گردید. پرداخت هزینه ی حضانت در درجه ی اول به عهده ی پدر و پس از او به عهده ی مادر است. در صورتی که میان پدر و مادر…

ادامه ی مطلب

اثر تغییر جنسیت بر نفقه

اثر تغییر جنسیت بر نفقه می دانیم  نفقه، به دو دسته ی نفقه ی زن و نفقه ی خویشاوندان بخش پذیر است. با تغییر جنسیت، ازدواج انحلال می یابد، پس به پیروی از آن، وظیفه ی پرداخت نفقه ی زن نیز پایان می پذیرد. اما اگر زن نفقه ی گذشته را طلب داشته باشد و…

ادامه ی مطلب

اثر تغییر جنسیت بر مهریه

اثر تغییر جنسیت بر آثار مالی ازدواج اثر تغییر جنسیت بر مهریه هر چند به موجب ماده ی 1082 ق.م: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. اما در صورتی که به دلیل تغییر جنسیت ازدواج انحلال یابد، تکلیف به پرداخت مهریه چالش…

ادامه ی مطلب

اثر تغییر جنسیت بر ازدواج و آثار آن

اثر تغییر جنسیت بر ازدواج و آثار آن با توجه به موضوع کتاب، پس از این که فردی تغییر جنسیت داد، اولین موضوعی که باید بدان پاسخ داد این است که این تغییر چه اثری بر ازدواج دارد؟ ازدواج از جمله ی حقوق قراردادی فرد و از جمله قراردادهایی می باشد که در آن، جنسیت…

ادامه ی مطلب

نظریه ی مشروعیت مشروط تغییر جنسیت

نظریه ی مشروعیت مشروط تغییر جنسیت نظریه ی دیگری که در مورد وضعیت تغییر جنسیت گفته شده، نظریه مشروعیت مشروط تغییر جنسیت است. زیرا مشروعیت هر عملی همان گونه که در ماده 215 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است، منوط به وجود منفعت مشروع عقلایی است. پس تغییر جنسیت در صورتی مشروع است…

ادامه ی مطلب

نظریه ی مشروعیت مطلق تغییر جنسیت

نظریه ی مشروعیت مطلق تغییر جنسیت در برابر نظریه ی ممنوعیت، برخی عقیده دارند که تغییر جنسیت کاملا روا و مشروع است و نباید آن را ممنوع دانست و برای این دیدگاه خود دلایلی را بیان کرده اند، که پاره ای از آن ها در ادامه می آید. اصل اباحه منظور از این اصل این…

ادامه ی مطلب

بررسی مشروعیت تغییر جنسیت

بررسی مشروعیت تغییر جنسیت درباره ی روا و مجاز بودن تغییر جنسیت، نظر به این که در قانون حکمی بیان نشده، بر اساس اصل 167 قانون اساسی باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. در دین مسیحیت و مذهب غیر شیعی دین اسلام، تغییر جنسیت به دلیل این که آن را نوعی .دست بردن در…

ادامه ی مطلب

تاریخچه ی تغییر جنسیت

تاریخچه ی تغییر جنسیت هر چند که تاریخچه ی آشفتگی های جنسی از جمله دو جنسی یا تراجنسی، شاید به درازای تاریخ بشریت باشد، اما گفته شده اولین کسی که با انجام عمل جراحی تغییر جنسیت داده، فردی با نام «اینار موگنس آندریاس وگنره متولد سال 1882 دانمارک بوده که در سال 1930 در کشور…

ادامه ی مطلب

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت یکی دیگر از اسباب انحلال ازدواج، تغییر جنسیت می باشد. گفته شد که از مواد مختلف قانون مدنی می توان برداشت نمود که اختلاف در جنسیت، شرط لازم قرارداد ازدواج است که ریشه در باورهای مذهبی و فرهنگ ملی دارد. در فقه نیز به دلیل بدیهی بودن موضوع، چنین شرطی برای ازدواج نیامده،…

ادامه ی مطلب

error: آن چه تو گنجش توهم می‌‌کنی ‌‌
‌‌‌‌ ز آن توهم گنج را گم می‌‌کنی‌‌