دسته: دعاوی خانواده

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت یکی دیگر از اسباب انحلال ازدواج، تغییر جنسیت می باشد. گفته شد که از مواد مختلف قانون مدنی می توان برداشت نمود که اختلاف در جنسیت، شرط لازم قرارداد ازدواج است که ریشه در باورهای مذهبی و فرهنگ ملی دارد. در فقه نیز به دلیل بدیهی بودن موضوع، چنین شرطی برای ازدواج نیامده،…

ادامه ی مطلب

تشکیل قرارداد ازدواج

تشکیل قرارداد ازدواج ازدواج که بدان «نكاح» و «زناشویی» هم گفته می شود، در لغت به معنای زن گرفتن و شوهر کردن، و نیز پیمان بستن یک زن و مرد به صورت رسمی و دینی برای زندگی مشترک می باشد. مفهوم ازدواج در اصطلاح حقوقی، از معنای لغوی آن دور نیست. در قانون مدنی تعریفی…

ادامه ی مطلب

نفقه ی زن و انحلال ازدواج

نفقه ی زن و انحلال ازدواج اصل بر این است که با انحلال ازدواج، تعهدات و تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر به اتمام می رسد. اما پس از انحلال ازدواج علاوه بر عده که پیش از این شرح داده شد، مواردی وجود دارد که مرد مکلف به پرداخت نفقه به آن است. ازدواج ممکن است…

ادامه ی مطلب

نظریه ی مشروعیت مشروط تغییر جنسیت

نظریه ی مشروعیت مشروط تغییر جنسیت نظریه ی دیگری که در مورد وضعیت تغییر جنسیت گفته شده، نظریه مشروعیت مشروط تغییر جنسیت است. زیرا مشروعیت هر عملی همان گونه که در ماده 215 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است، منوط به وجود منفعت مشروع عقلایی است. پس تغییر جنسیت در صورتی مشروع است…

ادامه ی مطلب

منع ازدواج ناشی از قرابت رضاعی

منع ازدواج ناشی از قرابت رضاعی رضاع در لغت عربی به معنی شیر خوردن است و منظور از قرابت رضاعی، قرابتی است که در نتیجه ی شیر خوردن از زنی غیر از مادر ایجاد می شود. مانع بودن خویشاوند رضاعی به مانند خویشاوند نسبی است؛ بدین معنا که همان گونه که مثلا نمی توان با…

ادامه ی مطلب

سقوط نفقه

سقوط نفقه در مقابل تكليف شوهر به پرداخت نفقه، زن نیز وظیفه دارد نسبت به شوهر تمکین نماید. در ماده ی 1108 ق.م آمده است: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» اولین سوالی که در این جا وجود دارد، مبنای حقوقی رابطه ی تمکین و…

ادامه ی مطلب

شرط اهلیت زوج در طلاق

شرط اهلیت زوج در طلاق دیدیم که صغیر نیز می تواند ازدواج نماید، ولی نمی تواند طلاق دهد. در واقع، طلاق دهنده باید اهلیت استیفاء داشته باشد، یعنی توانایی و شایستگی اجرای حق را دارا باشد. طبق ماده ی 1136 ق.م:  «طلاق دهنده باید بالغ و عاقل… باشد.» پس ویژگی «رشد» برای طلاق دهنده لازم…

ادامه ی مطلب

ازدواج مجنون

ازدواج مجنون در قانون مدنی تعریفی از مجنون بیان نشده است و تنها احكام معاملات با مجانين را اعلان کرده است. اما مجنون در اصطلاح فقه و حقوق به کسی گویند که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح باشد. در ماده ی 1211 ق.م آمده است: «جنون به هر درجه که باشد…

ادامه ی مطلب

طلاق عدی

طلاق عدی هر چند که در ماده ی 1058 ق.م از «طلاق عدی» نام برده شده، ولی تعریفی از آن به عمل نیامده است.در فقه امامیه، گفته شده طلاق عدی، طلاق رجعی است که شوهر در مدت عده به زن رجوع و سپس با او نزدیکی می کند، آن گاه دوباره او طلاق می دهد….

ادامه ی مطلب

مفهوم مهریه و انواع آن

مفهوم مهریه و انواع آن مهریه عبارت از مالی است که به مناسبت ازدواج از سوی مرد به زن داده می شود و اعم از نقدی و غیر نقدی است، و نیز ممکن است به هنگام پیمان ازدواج به زن تملیک گردد و یا این که مرد تعهد پرداخت آن را در آینده به عهده…

ادامه ی مطلب

error: آن چه تو گنجش توهم می‌‌کنی ‌‌
‌‌‌‌ ز آن توهم گنج را گم می‌‌کنی‌‌