نظریه ی مشروعیت مشروط تغییر جنسیت

نظریه ی دیگری که در مورد وضعیت تغییر جنسیت گفته شده، نظریه مشروعیت مشروط تغییر جنسیت است. زیرا مشروعیت هر عملی همان گونه که در ماده 215 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است، منوط به وجود منفعت مشروع عقلایی است. پس تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که خواهان دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید تشخیص دهد.

در بیشتر نظام های حقوقی از جمله آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند، پرتقال، دانمارک، ترکیه و بلژیک این نظریه پذیرفته شده و کشورهایی که تغییر جنسیت را پذیرفته اند، شرایطی را برای آن تعیین کرده اند. این جواز به دلیل قاعده ی اضطرار یا عسر و حرج نیست، چرا که هیچ حکم اولیه ای در مورد منع قانونی یا شرعی تغییر جنسیت وجود ندارد. بلکه این مجوز به منظور درمان بیماری و در جهت بهبودی درخواست کننده، صادر می شود.

پیش از این گفته شد که بیماری درخواست کننده ی تغییر جنسیت، ممکن است جسمی (دو جنسی یا خنثا) و یا روانی (تراجنسی یا روان دگر جنسی) باشد. بنابراین، اگر کسی دچار این بیماریها نباشد و از روی هوس یا تنوع طلبی و… تغییر جنسیت دهد، عمل او نامشروع است. به نظر می رسد این دیدگاه منطقی تر، و با مبانی حقوقی سازگارتر می باشد.

معرفی وکیل پایه یک دادگستری خانواده

  • حجت اله کریمیانحجت اله کریمیان
    قبول وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی، وکالت تخصصی در کلیه دعاوی کیفری اعم از جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، قتل، …