تاریخچه ی تغییر جنسیت

هر چند که تاریخچه ی آشفتگی های جنسی از جمله دو جنسی یا تراجنسی، شاید به درازای تاریخ بشریت باشد، اما گفته شده اولین کسی که با انجام عمل جراحی تغییر جنسیت داده، فردی با نام «اینار موگنس آندریاس وگنره متولد سال 1882 دانمارک بوده که در سال 1930 در کشور آلمان با انجام عمل جراحی، جنسیت وی از مرد به زن تغییر یافته و نام «لی لي البه» را برای خود برگزیده است. او در 13 سپتامبر 1931 به دلیل عوارض ناشی از جراحی پیوند تخمدان فوت کرد.

اولین تغییر جنسیت در کشور انگلستان در فاصله ی سالهای 1942 تا 1948 میلادی اتفاق افتاد که در نتیجه ی آن، دختری به نام «لورا دیلون» تغییر جنسیت داد و پسر شد و نام «مایکل دیلون» را برای خود انتخاب کرد.

هم چنین گفته شده تغییر جنسیت، در سال 1952 و با انجام عمل جراحی مردی به نام «جورج يورگنسن» در کشور آمریکا، در میان مردم شناخته شده است. در پی این جراحی، جنسیت او به زن تبدیل شده و نام وی نیز به «کریستین یورگنسن» تغيير يافت.

اولین تغییر جنسیت در ایران، در سال 1930 میلادی برابر با 1309 شمسی روی داد که به موجب آن پزشکی با نام دکتر خلعتبری، پسر 18 ساله ای را با انجام عمل جراحی به دختر تبدیل کرد و این جوان نام «کبری» را برای خود برگزید.

پس از انقلاب اسلامی ایران، «فریدون ملک آراه اولین کسی بود که در سال 1365 شمسی پس از دیدار با امام خمینی و دریافت اجازه، توانست با انجام عمل جراحی جنسیت خود را تغيير دهد. پس از آن نام «مریم» را برای خود انتخاب کرد.

او در سال 1386 شمسی و با کمک چند تن از پزشکان، «انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی ایران» را برای حمایت از تراجنسی های ایرانی ثبت نمود که سپس به «انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی ایران» تغییر نام داد.

اکنون در بیشتر کشور های اروپایی، با درخواست تغییر جنسیت، حداقل در موردی که جنبه های درمانی داشته باشد، موافقت می شود. اما در کشور فرانسه تا پیش از سال 1993 میلادی، با این برهان که فرد نمی تواند حالت و وضعیت خود را به دلخواه تغییر دهد، درخواست تغییر جنسیت با عدم پذیرش روبرو می گردید.

امروزه تمام کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا به جز سه کشور (مانند آلبانی)، و 50 ایالت از 52 ایالت آمریکاء تغییر جنسیت را قانونی اعلام نموده و در مورد آن مقررات ویژه، اعم از قانونی و قضایی، وضع کرده اند.

در این باره نیز، هر ساله گردهمایی بین المللی پزشکی برپا شده و درباره ی یافته های جدید علمی گفتگو می شود. در ایران قانون ویژه ای در این باره وجود ندارد و تنها در ق.ح.خ 1391 به دادگاه صالح در این باره اشاره شده که نشان از این دارد که تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. در عمل، نیز تاکنون افراد زیادی با رای دادگاه اقدام به تغییر جنسیت نموده اند.

معرفی وکیل پایه یک دادگستری خانواده

  • حجت اله کریمیانحجت اله کریمیان
    قبول وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی، وکالت تخصصی در کلیه دعاوی کیفری اعم از جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، قتل، …