عضویت

  • آدرس صفحه پروفایل خود در کانون وکلای دادگستری و یا مرکز مشاوران حقوقی را حسب مورد در سایت http://search-hamivakil.ir/ و یا http://23055000.ir/jamea/Search_attorney.aspx وارد نمایید.
  • اندازه تصویر باید 3x4 و یا مربع باشد.
  • آدرس و شماره تلفن دفتر وکالت و همراه
  • قیمت: 100,000 تومان